Artist Whisperer

Making = Thinking

Richard Sennett

Ik werk met kunstenaars en leiders in de kunst op verschillende momenten in het proces van het maken.

Dat leidt tot nieuwe inzichten en nieuw werk. Over de ontwikkeling van idee naar praktijk, over het eigen werk, over de manier van werken en over de relatie tussen het werk en het publiek, de toeschouwer of het team.

Mijn eigen inzicht in het scheppen begint lang geleden met kijken naar de natuur en kunst. Later volgt de theorie. Ik was nieuwsgierig naar hoe dat werkt, dat bijna magische proces, van een onstoffelijk idee naar de uitwerking in een of andere vorm van materie. Nu leg ik vanuit de filosofie nog sterker de relatie met de kunst- en museumpraktijk.

In gesprekken met de kunstenaar Armando leidde dit tot een steeds beter inzicht en verdieping in het waarom je kunst gaat maken en wat je er mee wil bereiken.

Het proces van het maken kent veel momenten die moeilijk zijn, momenten die wrijven en schuren. Dat is waar. Maar het blijkt dat dit de kansen zijn waarop er ruimte ontstaat voor een stap in de ontwikkeling, een verdieping in het werk, een nieuw proces. Ik help je daarop te reflecteren en om er onbevreesd naar te kijken. Misschien gaan we zelfs bewust op zoek naar waar het wringt.

Want het is spannend om dit samen aan te gaan. Het kan confronterend zijn en onzeker, je uit balans brengen. Maar je ook tot een nieuw evenwicht en uitzichtpunt brengen. Eigenlijk net als het proces van het maken zelf. Dit vraagt om vertrouwen in elkaar én in het werk. Dat is nodig om tot een goed resultaat te komen.

Dat kan een tentoonstelling, een essay, een performance, een boek zijn. Of een visie- stuk dat de basis is voor verantwoording en subsidie. De strategie die daarna nodig is verfijn ik in dialoog tot verschillende toepassingen. De inhoud geeft daarin altijd leiding aan de manier waarop we de kunstenaar en maker, de leider en het werk positioneren.

Katja Rodenburg

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/katja-rodenburg-83288b7/