Leiding geven en inspireren – Van binnen naar buiten met Anselm Grün

Ginko‘We zijn niet alleen verantwoordelijk voor hoe wij leiden, maar ook voor hoe wij ons laten leiden’

Deze nieuwsgierig makende observatie maakte de Benedictijnse pater Anselm Grün onlangs in een lezing. In Duitsland is hij een fenomeen door de bijzondere plaats die hij inneemt in het denken over leiderschap en management. Door zijn studie in de theologie en later bedrijfswetenschappen is de 71-jarige kloosterling een geliefde inspirator, adviseur en spreker. Bovendien heeft hij zijn inzichten verzameld én beproefd in zijn eigen praktijk als leidinggevende. Zijn ideeën vinden een groot publiek. Lees verder

Nicolò Machiavelli (1469-1527) spreekt tot de leider van nu

Ook in dit nieuwe jaar zal het weer spannend worden. Het gesprek in de media over goed leiderschap gaat ongetwijfeld verder. Wat kunnen we daar zelf aan bijdragen?

Een oude meester uit het verleden kan ons hierbij verder helpen. Slechts drie krasse citaten van Machiavelli zijn al voldoende om met nieuwe ogen te kijken naar het leiderschap van anderen. Maar ook en vooral om zelf over je eigen doen en laten na te denken. Lees verder

Zelfstandig denken – over de noodzaak van de eigen gedachte

Voor mij ligt een gehavend boek, het is dan ook al bijna honderd jaar oud. Oorspronkelijk was de kaft waarschijnlijk helderblauw, nu is die echter groen uitgeslagen. Er staat op: Parerga en Paralipomena [ toevoegsels en uitlaatsels ] Kleine philosophische geschriften van Arthur Schopenhauer vertaald en van een inleiding en aanteekeningen voorzien door Dr. H.W. PH. E. van den Bergh van Eysinga Uitgave Em. Querido Amsterdam 1908. Toevoegsels en uitlaatsels, mooie woorden waarmee je filosofische notities eveneens zou kunnen omschrijven. Lees verder

Fortuna is een vrouw – hoe Machiavelli ons helpt bij het nemen van beslissingen

Fortuna is een vrouw

Hoe Machiavelli ons helpt bij het nemen van beslissingen

Je kunt natuurlijk allerlei voorzorgsmaatregelen nemen, alles goed met je verstand wegen en alle mogelijke scenario’ s de revue laten passeren. Maar er zijn altijd krachten aan het werk die iets teweeg brengen wat we later soms ‘onvoorziene omstandigheden’ plegen te noemen. Lees verder