Quelque chose s’écrit, se fait – Paul Valéry over de kunst en de schoonheid

‘Wanneer ik in mijn kindertijd poppetjes tekende op mijn schriften, deed zich altijd een plechtig moment voor. Dat was als ik ze ogen gaf. En wat voor ogen! Ik voelde dat ik ze leven inblies en ik voelde het leven dat ik ze inblies. Ik voelde me als iemand die slijk leven inblaast.’

uit: Cahiers 1897-1899

Jaar na jaar staat Paul Valéry (1871-1945) elke morgen zeer vroeg op en noteert hij zijn gedachten over de kunst en de esthetica, de poëtica en het geheugen op in zijn cahiers. Lees verder